ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ

ଆମ ଦେହ

Ama Deha (BB Patnaik 1940) o.pdf

ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ :- ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦାଗ ଅମୃମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶନ ଶୁଣି ପାରୁ, ତାକୁ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ର କହଣ୍ଡ ! ଜାର ଅମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ମୁଣ୍ଡ ଦୂପିଖରେ । ଅମ ଦୁଇ କାନ ଅଛୁ । କାଳର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ଅଂଶକୁ କଷ୍ଠିପ (Pinna) କରୁ ଓ ଏହ! ଶ୍ରଣୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଜରୁଣାସ୍ଥି ରେ ଭର ହୋଇଅଛୁ; ତେଣୁ ଏହା ହାଡ଼ଯର ଶକ୍ତି ନୁହେ କମ୍ ଚମ ଓ ମାଂସପର ନରମ ବୃହେ । ଏହା ଏପିର ଘୁବରେ ଗଢ଼ା ଯେ,ଯେଉଁଆଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆସୁ ନା କାର୍ଦ୍ଧକ, ନାହିଁ ଏଥିରେ ବାକ ଠିକ୍ ଜାନଫୋଡ଼ ଭଭରକୁ ଯାଏ । କର୍ଣ ପକ୍ଷ ଯୁଢରେ ଯେଉଁ ଫୋଡ଼ ଦେଖାଯାଏ,କାହା ପ୍ରାୟ ଏକ ଲମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଦଳ; ଭଜିରଭୁ ମାଇ ଗୋ%iଏ ପରଦାରେ ଶେଷ ବେଇଛୁ । ଏହି ନଲଭୁ କଣ୍ଡି ସହରର ପ୍ରଥମ ଘର କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ପରଦାରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଅଛୁ, ତାହା ଅନେକ ତେଲ ଦେହରେ ଥିବା ରମଡ଼ା ପର । ଏହି ପରଦାକୁ ଟିର ବା କଣ୍ଡିପନ୍ତୁଦ (Iympatic Meinbrane) କହନ୍ତୁ । ଏହାର ଭଢର ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ-କଷ୍ଠିଗର ବା କଷ୍ଠିରର ଅରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହ କୟିଦର ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଭନ ଖଣ୍ଡି ୫ ସ୍ଥ5 ନାଡ଼ ଅଛୁ । ଏହ ଦ୍ଵାଡ଼ ଭଢରୁ ପ୍ରଥମ ହୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଅନେକ ଅଂଶରେ ଭୂ ପର । ଏହାକୁ ମୁତରକା (Malleus)