ପୃଷ୍ଠା:Chata Ichhabati.pdf/୧୦

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି
(୮)

ପଢ଼ାଈ° ସାରିଣ ଗୁରୁ ନିଜ ଗୃହେ ଗଲେ ।
ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ ଯାଇ° ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ । ୬୧ ।
ପାଣି ଝରୀ ହସ୍ତେ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାହାର ।
କୁମରକୁ ଦେଖି କରି ପୁଚ୍ଛଇ ଉତ୍ତର ସେ | ୬୨ ।
ଅପୂର୍ବ କୁମର ଗୋଟି କାହୁଂ ୟେ ଅଇଲା ?
ପଣ୍ଡାଏ ବୋଇଲେ ୟେହା ମାତା ପିତା ମଲା । ୬୩ ।
ଅଝୁଂ ୟେ ହୋଇଲା ୟେବେ ଆମ୍ଭରି ନନ୍ଦନ ।
ଧର୍ମ ପୁତ୍ର ପଣେ ୟେବେ ପାଳିବା ନନ୍ଦନ । ୬୪ ।
ଶୁଣିକରି ପଣ୍ଡିଆଣୀ ଉସତ ହୋଇଲେ ।
ପୁତ୍ରର ସମାନେ ୪୦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଯେ ପାଳିଲେ ଯେ । ୬୫ ।
ପିଠାପଣା ପଇଡ଼ ଗୋଟିକା ଦୁଧ ସର ।
ପଂଚାମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ସେ କଲେକ ଆହାର । ୬୬ ।
ଭୁଞ୍ଜିଣ କୁମର ମନେ ଅନେକ ସନ୍ତୋଷ ।
ଧର୍ମ୪୧ ପୁତ୍ର ପଣେ ରହିଲେ ଗୁରୁ ପାଶ ହେ । ୬୭ ।
ରଜନୀ ପ୍ରକାଶ ହୋନ୍ତେ ଉଦେ ଦିନକର ।
ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଚାଟ ବିଦ୍ୟାକୁ ବାହାର ହେ । ୬୮ ।
ହସ୍ତେ ଖଡ଼ି ଘେନିଣ କୁମର ଚଳିଗଲା ।
ଓଝାଂକ ବଚନେ ଇଚ୍ଛା ପାରୁଶେ ପଢ଼ିଲା । ୬୯ ।
ମୁଦୁସୁଲୀ୪୨ ହକାରିଣ ଗୁରୁ ଆଗ୍ୟାଂ ଦେଲେ ।
ୟେତେ ବେଳ ଯାୟେ ଇଚ୍ଛା ପଢ଼ିତ ନଇଲେ ହେ । ୭୦ ।
ଆଗ୍ୟାଂ ପାଇ ମୁଦୁସୁଲୀ ଚଳିଗଲା ଖରେ ।
ତୁରିତେ କହିଲା ଯାଇ ଇଚ୍ଛାର ଛାମୁରେ ଯେ । ୭୧ ।


୪o । ସମାନ୍ୟେ (ପୋଥିପାଠ) । ୪୧ | 'ଧରମ ପୁତ୍ର' ହେଲେ ।
।୪୨। ମୁଦୁସୁଲୀ= ଅନ୍ତପୁର ଦାସୀ ।