ପୃଷ୍ଠା:Chata Ichhabati.pdf/୩

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି

ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ

ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ

ରାଗ ମଙ୍ଗଳଗୁଜ୍ଜରୀ

ବନ୍ଦଇ ଯେ ଗଣପତି ଗଉରା ନନ୍ଦନ ।
କପୋଳେ ଶୋଭଇ ତୋର ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ।୧।
ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରେଣ ତୁ ସର୍ବଦାଂ ଅଧିପତି ।
ସୁମରନ୍ତେ ବିଘ୍ନ ତୁ ନିବାରୁ ଗଣପତି ।୨।
ସଦାଶିବ ତାତ ତୁମ୍ଭେ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ।
ମୋତେ ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପୁଣ ।୩।
ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ କଥା କ ହିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଂ ।
ପ୍ରସନ୍ନେ ସାରଳା ତୁ ପୁରାଅ ମନ ବାଞ୍ଛା ।୪।
ଭୋଜରାଜା ନନ୍ଦିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଚ୍ଛାବତୀ ।
ଚାଟ ସଙ୍ଗେ କେସନେକ ହୋଇଲା ପୀରତି ।୫।
ଦ୍ରାପକ ଦେଶର ସେ ମଦନବ୍ରହ୍ମ ରାୟେ ।
ଚାରୁବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କରି ତାହାର ତନୟେ ।୬।