ପୃଷ୍ଠା:Chata Ichhabati.pdf/୩୮

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ବୈଧ ହୋଇସାରିଛି

ସ୍ତିରୀ ମଧ୍ୟେ ଗମି ଭେଟ କରିବି,
ବ‌ହୁତ ଧନବସ୍ତ୍ର ମୁହିଂ ଦେବି ।୯।
ୟେତେ ବୋଲି ସିଘଂଦ୍ବାର ଭିତରେ,
ନିତି ଗମଈଂ ଗୁପତ ପ୍ରକାରେ ।୧୦।
ଇଚ୍ଛାବତୀ ନିଯୋଗ ପରିବାରୀ ,
ଯୁବାସ୍ତିରୀ ରାମା ସେ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ।୧୧।
କେହୁ ଜଳ ପୂରାଈ ଘେନିଗଲେ,
କେହୁ ନିଯୋଗ କୁମରେ ଖଟିଲେ ।୧୨।
ନାନା ନିଯୋଗ ପରିବାରୀ ଯେତେ,
ରଜକାରୀ ମାହାର ଆଦି ଯେତେ ।୧୩।
ଯେହୁ ଇଚ୍ଛାବତୀର ସେ ଆସିବ,
କେବା ଜାଣିମ ଯେ ଚିତ୍ତ ତାହାଂକ ।୧୪।
ଧନ ବସନ ଦେଲାକ ବ‌ହୁତ,
ରାଜା ମାରିବ ବୋଲି ଥାଇ ଦୂତ ।୧୫।
ତାଂକୁ କେହି ନ କ‌ହନ୍ତି ବଚନ,
କାହିଂ ଜାଣିମେ ଭେଦ କଥା ମାନ ।୧୬।
ୟେକ ମୁଦୁସୁଲୀ ନାମେ ମଦନା,
ପରଦୁଃଖେ ଜାଣେ ସେହୁ ବେଦନା ।୧୭।

୩। ଧନବଶ୍ର ମୁହିଁ ନେବି (ପୋଥିପାଠ)

୪। 'ପରିବାରୀ' ଶବ୍ଦ ସେବିକା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ଯଥା ପୋଇଲି ପରିବାରୀ ।

୫। ରଜକାରୀ = ଧୋବଣୀ ।

୬। ମାହାର ପଦ ମେହନ୍ତରାଣୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବ‌ହୃତ ହୋଇଛି ।