ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ
(୧୪୯୦–୧୫୫୦)
ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତିପ୍ରସିଦ୍ଧ । ୟେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ । ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତିକା ଓ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲା ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ

ରଚନାବଳୀ

ସମ୍ପାଦନା

(ପ୍ରମୁଖ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି)


 • ଭାଗବତ ସାର
 • ଗୀତା ନାମ
 • ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା
 • ଶରତ ରାସ
 • ରାସକ୍ରୀଡ଼ା

ସ୍ତୁତିମୂଳକ ରଚନା

ସମ୍ପାଦନା
 • ଷୋଳ ଚଉପଦୀ

କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା

ସମ୍ପାଦନା
 • ଫୁଲତୋଳା
 • ଗୁଣ୍ଡିଚାବିଜେ
 • ମାଳିକା ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ
 • ଦହିଖେଳ
 • ଚନ୍ଦ୍ରିକା
 • ବୋଲେ ହୁଁ
 • ଶ୍ରୀସତସଙ୍ଗ
 • ସତସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନ
 • ମନଃଶିକ୍ଷା
 • ନିତ୍ୟଚାର ଦିକ୍ଷା ସହିତ ଉପାସନା ବିଧି
 • ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାଳା
 • ପସନ୍ଦ ଦଳନ
 • ପ୍ରେମ ସୁଧାମ୍ବୁଧା
 • ଶ୍ରୀରାଧା ରସମଞ୍ଜରୀ
 • ଗୋଲକ ସାରୋଦ୍ଧାର
 • ଜଗନ୍ନାଥ କରିକ
 • ଦୂତୀ ବୋଧ
 • ଶ୍ରୀରାଧା ରସମଞ୍ଜରୀ

ସଂସ୍କୃତ ରଚନାବଳୀ

ସମ୍ପାଦନା
 • କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିକଳ୍ପଲତା
 • କୃଷ୍ଣଭକ୍ତିକଳ୍ପଲତାଫଳ
 • ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତମାଳା
 • ଉପାସନା ଶତକମ୍
 • ନିତ୍ୟାଚାର
 • ଦୀକ୍ଷାସଂହିତା ସୋପାନ ବିଧିଃ
 • ନୀଳାଦ୍ରିଶତକମ୍
 • ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମ୍ବୋଧିସରଣୀ

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ରଚନା

ସମ୍ପାଦନା