ଲେଖକ:ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳଦେବ

ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳଦେବ
(୧୮୬୯–୧୯୦୩)
ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା । ପଣ୍ଡିତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଳାନୁଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ । ୟେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳଦେବ

ରଚନାବଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କାବ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ