ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍

           
ଦୁର୍ଗା ଶିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ-ର୍ମହାଗୌରୀ ଚ ଚଣ୍ଡିକା।
ସର୍ବଜ୍ଞା ସର୍ବଲୋକେଶୀ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳପ୍ରଦା।।୧।।

ସର୍ବତୀର୍ଥମୟୀ ପୁଣ୍ୟା ଦେବୟୋନି-ରୟୋନିଜା।
ଭୂମିଜା ନିର୍ଗୁଣାଧାରଶକ୍ତିଶ୍ଚାନୀଶ୍ୱରୀ ତଥା।।୨।।

ନିର୍ଗୁଣା ନିରହଂକାରା ସର୍ବଗର୍ବବିମର୍ଦିନୀ।
ସର୍ବଲୋକପ୍ରିୟା ବାଣୀ ସର୍ବବିଦ୍ୟାଧିଦେବତା।।୩।।

ପାର୍ବତୀ ଦେବମାତା ଚ ବ୍ୱନୀଶା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ।
ତେଜୋବତୀ ମହାମାତା କୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭା।।୪।।

ଦେବତା ବହ୍ନୀରୂପା ଚ ସରୋଜା ବର୍ଣରୂପିଣୀ।
ଗୁଣାଶ୍ରୟା ଗୁଣମଧ୍ୟା ଗୁଣତ୍ରୟବିବର୍ଜିତା।।୫।।

କର୍ମଜ୍ଞାନପ୍ରଦା କାନ୍ତା ସର୍ବସଂହାରକାରିଣୀ।
ଧର୍ମଜ୍ଞାନା ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ସର୍ବକର୍ମବିବର୍ଜିତା।।୬।।

କାମାକ୍ଷୀ କାମସଂହର୍ତ୍ରୀ କାମକ୍ରୋଧବିବର୍ଜିତା।
ଶାଙ୍କରୀ ଶାମ୍ଭବୀ ଶାନ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନା।।୭।।

ସୁଜୟା ଜୟଭୂମିଷ୍ଠା ଜାହ୍ନବୀ ଜନପୂଜିତା।
ଶାସ୍ତ୍ରା ଶାସ୍ତ୍ରମୟା ନିତ୍ୟା ଶୁଭା ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଧମସ୍ତକା।।୮।।

ଭାରତୀ ଭ୍ରାମରୀ କଳ୍ପା କରାଳୀ କୃଷ୍ଣପିଙ୍ଗଳା।
ବ୍ରାହ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ରୌଦ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାମୃତପରିବୃତା।।୯।।

ଜ୍ୟେଷ୍ଠେଂଦିରା ମହାମାୟା ଜଗତ୍ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଧିକାରିଣୀ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୋଟିସଂସ୍ଥାନା କାମିନୀ କମଲାଲୟା।।୧୦।।

କାତ୍ୟାୟନୀ କଲାତୀତା କାଳସଂହାରକାରିଣୀ।
ଯୋଗନିଷ୍ଠା ଯୋଗଗମ୍ୟା ଯୋଗଧ୍ୟେୟା ତପସ୍ୱିନୀ।।୧୧।।

ଜ୍ଞାନରୂପା ନିରାକାର ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଳପ୍ରଦା।
ଭୂତାତ୍ମିକା ଭୂତମାତା ଭୂତେଶା ଭୂତଧାରିଣୀ।।୧୨।।

ସ୍ୱଧାନାରୀମଧ୍ୟଗତା ଷଡ଼ାଧାରାଦିବର୍ଧିନୀ।
ମୋହିତାଂଶୁଭବା ଶୁଭ୍ରା ସୂକ୍ଷ୍ମା ମାତ୍ରା ନିରାଳସା।।୧୩।।

ନିମ୍ନଗା ନୀଳସଙ୍କାଶା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦା ହରା ପରା।
ସର୍ବଜ୍ଞାନପ୍ରଦାନନ୍ଦା ସତ୍ୟା ଦୁର୍ଲଭରୂପିଣୀ।।୧୪।।

ସରସ୍ୱତୀ ସର୍ବଗତା ସର୍ବାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟିନୀ।
ଇତି ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍।।