ହାଡ ବଗିଚା ଲେଖକ/କବି: ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା
ସୂଚୀପତ୍ର

ହାଡ଼ ବଗିଚା …...........................................................

ମନୋଜ କୁମାର ପଂଡା

ସୂଚୀପତ୍ର

ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ୧

୧. ହାଇ ୩

୨. ଶବ୍ଦ ପର୍ବ ୧୬

୩. ହାଡ଼ ବଗିଚା ୬୭

୪. ଏରୁଂଡିଠାରୁ ଅଗଣା ୭୯

୫. କୁମାରୀ କସ୍ତୁରୀ ଦାସ ୮୭

୬. ଯୁପକାଠରେ କନିଷ୍କ ୯୮

୭. ଏ ପୃଥିବୀ ସେ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ୧ଠ୪

୮. ମୃତ୍ୟୁ ମହୋତ୍ସବ ୧୧୧

ମୋର କଥାଦର୍ଶ ୧୧୭

୯. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ଖେଳ ୧୨୮

୧ଠ. ନିରଂତର ଯାଯାବର ୧୩୭

୧୧. ତେଂତୁଳି ଗଛର ଛାଇ ୧୪୯

୧୨. ବାଘ ଶିକାର ୧୬୧

୧୩. ପ୍ରୋଜେରିଆ ୧୭୪

୧୪. ନିଖୋଜ ଖେଳର ସଂଧାନରେ ୧୭୯

୧୫. ଇଗ୍ଲୁ ଭିତରେ ଦିନେ ୧୮୯

୧୬. ଶ୍ଳେଷ ଅଳଂକାରର ଜୀବନ ୨ଠ୩

୧୭. ରୁବେନ ଓ ଏକ ଅତିଭୌତିକ ବାତ୍ୟାର ସୌଂଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ୨୧୩

୧୮. ଈଶ୍ୱରଂକ ଅଂତର୍ଧାନର ମୁହୂର୍ତ ୨୨୬

୧୯. ବର୍ଣ ବଗିଚା ୨୩୮

୨ଠ. ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଳିର ଦୁଃଖ କଥା ୨୪୬ ସାହିତ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ୨୫୩

୨୧. ଜହ୍ନ ଓ ତାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କଥା ୨୬ଠ

୨୨. ଶବ୍ଦର ଆମୂଳଚୂଳ ୨୬୭

୨୩. ଈଶ୍ୱରଂକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ୨୮ଠ

୨୪. ଡାକ୍ତରଂକ ଶବ୍ଦ ଚିକିତ୍ସା ୨୮୭

୨୫. ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଭିତରେ ହଜାରେ ଦିନ ୨୯୩

୨୬. ଜଳଭଉଁରୀ ଭିତରେ କ୍ଲୀବ ପୁରୁଷ ୩୧୧

୨୭. ମେସୋପୋଟାମିଆଁ ଚିଠିର ବୃତ୍ତାଂତ ୩୩୪

୨୮. ମିସୋମ୍ୟୁସି ୩୪୪

୨୯. କାଂଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଯଂତ୍ରଣା ୩୪୯

୩ଠ. ହନିମୁନର ଖିଆଲ ୩୫୮

୩୧. ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ୩୬୫


This work is released under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, which allows free use, distribution, and creation of derivatives, so long as the license is unchanged and clearly noted, and the original author is attributed—and if you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same license as this one.