ସାରଳା ଦାସ
(୧୪୩୬–୧୪୬୬)
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି । ଶୁଦ୍ର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଦ୍ରମୁନି । ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ।
ସାରଳା ଦାସ

ରଚନାବଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

  • ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା