ଲେଖକ:ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
(୧୭୮୪–୧୮୬୨)
ପାରଳାର ନିବାସୀ । ୟେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଉପଦୀର ରଚୟିତା । ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ଜଣାଣ, ଛାନ୍ଦ ଓ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କବିକଳହଂସ ଭାବେ ପରିଚିତ ।
ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

ରଚନାବଳୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଜଣାଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଛାନ୍ଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଚଉପଦୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଚଉତିଶାସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ